RAPORLAR

Doğuş Grubu, şeffaflığı birincil öncelik olarak konumlandırmakta ve bu nedenle Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar ve Doğuş Holding A.Ş. Derecelendirme Raporları’nı sunmaktadır.

FİNANSAL RAPORLAR

SPK FAALİYET RAPORLARI

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DERECELENDİRME NOTLARI

Ulusal Ölçek Kredi Notu

trCCC+

Güncelleme

27.04.2020

Rapor

S&P-27.04.2020.pdf
PDF İndir

1

1